Det er dejligt med traditioner

Der er noget helt specielt og dejligt over traditioner. Nogle faste tilbagevendende holdepunkter, som man kan gå og glæde sig til. For mange mennesker er specielt juletiden forbundet med flere faste traditioner. Alene selve juleaften, med alt hvad der dertil hører, kan rumme flere faste traditioner i mange familier.

Leg og konkurrencer indgår ofte som nogle af des faste elementer i julen. Nogle gode eksempler på dette er f.eks. kampen om mandelgaven eller den tilbagevendende pakkeleg, hvor man rigtig kan få dystet mod hinanden – stor såvel som lille.

Traditioner er med til at styrke samhørighed og sammenhold er er derfor vigtigt i både familien og vennekredsen for at vedligeholde og bibeholde gode relationer.

Som voksne er det ofte traditionerne fra vores egen barndom, som vi kan tænke tilbage på og glæde os over.  Vi husker på den måde de mange goder stunder vi har haft sammen, når traditionerne har samlet os.

Mange har også faste traditioner, ritualer om man vil, i forbindelse med f.eks. fødselsdage. For mange er en af traditionerne at hele familien samles og fejrer fødselaren. Det er altid dejligt, når hele familien er sammen og hygger sig i hinandens selskab. Det er bl.a. det, det drejer sig om, når man er en familie.

Traditioner er skønne og noget man skal huske at arbejde for at holde i hævd. Ellers risikerer man at nogle af dem med tiden forsvinder. Dermed mister man også noget af samhørigheden og sammenholdet og det er noget, som det kan tage lang tid at bygge op igen, hvis det overhovedet lykkes.

 

Disclaimer