Skadedyrsbekæmpelse i udvikling

For 20-25 år siden fandtes der kun ganske få skadedyrsfirmaer i Danmark. Dette har taget fart i den senere årrække. I takt med andre servicefag som rengøring og desinfektion, planteservice o.lign. så antallet af firmaer, der har skadedyr som speciale firdoblet.  Men hvad skyldes denne markante stigning. Befolkningstallet er jo hverken eksploderet eller antallet af skadedyr ligeså. I gamle dage, hvor man havde møl i tøj fordi man byttede pga. økonomien er en saga blot, ligesom brugte senge og møbler hvor væggelus spredtes lystigt og tilhører hine tider. Så spørgsmålet er, om der virkelig er mad nok til at mætte alle disse munde indenfor skadedyrsservice, eller de blot tager maden ud af munden på de gamle store veletablerede skadedyrsfirmaer i København ?

Voksende branche

Fra at være 4 måske 5 i branchen, så er der nu mere end 100. Det er klart, at der findes enkeltmandsvirksomheder, der kun opererer som sommeren, hvor der er mange myrer og hvepsebo. Men seriøse firmaer indenfor skadedyrsbekæmpelse – altså store landsdækkende med flere ansatte. Der eksisterer i årets 365 dage er der fortsat mange. I gamle dage var bagerier jo nærmest lig med kakerlakker – eller måske omvendt. Ligesom rottebekæmpelse ikke tilhørte kommunen. Så overall synes behovet for alle firmaer nærmest unødigt stort.

Mange fælder og insektgifte kan man jo købe i byggemarkeder. Ydermere er der jo ikke just tale om billige serviceydelser, da lønninger og udgifter til bekæmpelsesmidler er store.  Herudover skal der indregnes, at mange lever grønt i hverdagen med økologi og ingen ønske om giftstoffer i hjemmet.  En del af forklaringen skal måske ses i lyset af, at der kommet flere penge mellem hænderne på folk – tolerancetærsklen er blevet mindre.  Herudover betaler man sig i dag fra at bruge kostbar fritid på at bekæmpe skadedyr.

Vælg de anerkendte

Selve kilden til de mange nye firmaer indenfor skadedyrsbekæmpelse er utvivlsomt udspringere, der har et ønske om at være herre i eget hus og dermed starte sit eget skadedyrfirma, fordi det har set så let ud, da man var ansat. Når de har fået diverse certifikater til gasning af muldvarpe eller rottegift, så er vejen jo nærmest banet for en karriere. Dog er vurderingen nok, at en ting er, at selvom man er dygtig til sig fag, så skal man have det forretningsmæssige med. Det betyder, at hvis man ikke er i stand til at forklare kunderne, at man eksisterer, så nytter det hele jo ingenting.

En kort søgning på Google viser da også, at de alle sammen byder sig til.  Den store vinder er søgemaskinen, da de alle kæmper om at komme frem i toppen, hvor kundernes øjne lander.. Tiden vil nu vise, om der plads til dem alle eller en række konkurser vil tage livet af dem, som de har gjort med skadedyr.

Disclaimer