meeting, business, brainstorming

Godt samarbejde kan udvikles

Her på din arbejdsplads er der er en glad stemning. Det er bare så fint. Jo, der er ekstra glæde i dag, fordi I har lige fået at vide, at I får kontrakten. Den giver jer arbejde nok i de næste to år. Så det skal naturligvis fejres. Med drinks nede på den lokale i eftermiddag. Indtil da, så skal I holde en del møder, der går ud på at få sammensat det bedst mulige team, som skal stå for at opgaven bliver løst. Det handler ikke om, at I skal ind i en ny proces med teamudvikling og den slags.

Udvikling af eksisterende teams

Nej, det handler om, hvordan I får brugt det eksisterende team bedst muligt. Der er sådan set ikke nye roller og ansvar, som skal placeres. Nej, det er bare sådan, at de forskellige roller og ansvar vejer anderledes i den nye opgave. Derfor skal I sørge for at få defineret rollerne nøjagtigt. I skal fordele ansvaret for dele af opgaverne. I skal dog alle have ansvarsfølelse for hele opgaven. Som den helhed, den er. Det er faktisk det, som I skal afspejle: Et fuldkomment sæt af delopgaver, som enkelte individer – med bestemte kvalifikationer – har ansvaret for.

Det er udvikling af teams

Det kræver en del tid at få defineret de forskellige roller, fordi opgaven er svær og fordi I skal udvikle en fælles forståelse for, hvad den egentlig går ud på. Det kalder I for teamudvikling, selv om det i virkeligheden ikke er det. Det er snarere en civiliseret måde, I fordeler arbejdet imellem jer på.

Den gode stemning er der stadig. I glæder jer til at komme i gang med opgaven. Og I glæder jer til at få nye medlemmer ind i det eksisterende teamsamarbejde. Det vil opgaven nemlig kræve: Nye kollegaer. Og de skal naturligvis indgå på lige fod i jeres team. Det bliver en tidskrævende opgave at få dem med ind på holdet.

Det er derfor vigtigt, at de bliver involveret i opgaven hurtigst muligt. Der vil ikke være noget med, at de skal prøves af, før de bliver endeligt placeret. Nej, de får tildelt deres rolle lige med det samme – de får alle informationerne om opgaven. De får dog også at vide, at de kan henvende sig til hele teamet, hvis der er tvivl om hvordan og hvorledes. De får også at vide, at de ikke skal forvente at få skulderklap. De får dog et ret stort hold af kvalificerede kollegaer, der altid vil tage ansvar sammen med dem.

10 tips til et godt samarbejde i et team

De nye kollegaer får derfor en klar besked, når de starter: De skal sætte deres individuelle karriereambitioner til side og lære at indgå i teamsamarbejdet, så alle kan komme videre – også med deres karrierer. Vejen til succes og dermed også en god individuel karriere går nemlig kun via teamsamarbejde, og her har du 10 tips til et godt teamsamarbejde. Har du først bevist, at du kan indgå i et godt team, hvor der kan opstå konflikter under arbejdet, så er du virkeligt godt på vej. Faktisk er det ikke usandsynligt, at du vil vælge at blive i virksomheden, fordi dit team består af mennesker, du værdsætter.

Disclaimer